ALGEMENE VOORWAARDEN
1 RETOURBELEID

Alvorens artikelen te retourneren, neemt u contact op met mamzelleaxelle.be.

Indien, om specifieke redenen, gevraagd wordt om een geplaatst en betaald order te annuleren, kan dit enkel binnen de eerste 48 uur na ontvangstbevestiging van de bestelling wanneer het gaat over juwelen met moedermelk, haar of andere persoonlijke inclusies.

Voor juwelen zonder inclusies, kunt u artikelen binnen 30 dagen na levering terugsturen. Het product moet in nieuwe staat verkeren en niet gedragen zijn. Indien het product beschadigd of gebruikt is, zal er geen terugbetaling volgen. Controleer dat u uw contactgegevens bij de retour heeft gevoegd en vermeld indien mogelijk een trackingnummer en een korte beschrijving van uw probleem.

mamzelleaxelle.be raadt aan om een ontvangstbewijs en verpakkings-ID voor de retour van de pakjesdienst te verlangen, omdat het de opvolging van de retourzending indien nodig vergemakkelijkt. mamzelleaxelle.be zal de retours die in aanmerking komen, terugbetalen. Indien u per factuur betaalde, hebben we een bankrekeningnummer nodig waarop we het geld kunnen terugstorten. Dit kunt u het gemakkelijkst via e-mail aan ons communiceren op info@mamzelleaxelle.be.

1.2 NIET RETOURNEERBARE GOEDEREN

Verschillende types goederen zijn van terugzending uitgesloten. Goederen met een inclusie zoals moedermelk, haar, as,... kunnen niet worden teruggezonden.  Andere niet retourneerbare goederen zijn: cadeaubonnen (zowel digitaal als op papier).

1.3 VERZENDING

Om uw producten terug te kunnen zenden, heeft u een ontvangst- of aankoopbewijs nodig. Het adres waar u de de producten retour moet zenden, vindt u in de bevestigingsmail van uw bestelling of kan opgevraagd worden op info@mamzelleaxelle.be.

U bent verantwoordelijk voor de betaling van uw eigen verzendingskosten voor de retour van uw artikel. Verzendingskosten worden niet terugbetaald, de kosten van de retourzending worden van uw terugbetaling afgetrokken. Afhankelijk van uw woonplaats kan de bezorgingstijd van uw uitgewisseld product variëren.

Indien u een artikel van meer dan 75 EUR terugzendt, moet u overwegen een traceerbare leveringsdienst te gebruiken of een transportverzekering te kopen. Wij kunnen niet garanderen dat we uw geretourneerd artikel zullen ontvangen.

2. TERUGBETALINGSBELEID

Ons aanbod blijft 30 dagen geldig voor niet-persoonlijke items (d.w.z. juwelen zonder moedermelk, haar,... artikelen van persoonlijke aard). Indien er 30 dagen verstreken zijn sinds uw aankoop kunnen wij u jammer genoeg geen terugbetaling of ruil aanbieden. Om voor een retour in aanmerking te komen, moet een artikel ongebruikt zijn en zich in de staat bevinden waarin u het ontving. Het moet ook in de originele verpakking zitten.

2.1 TERUGBETALING

Zodra uw retour is ontvangen en geïnspecteerd, sturen we u een e-mail om u van de ontvangst van uw artikel op de hoogte te brengen. We informeren u ook over de goedkeuring of afwijzing van uw terugbetaling.

Indien goedgekeurd, zal de terugbetaling worden verwerkt en zal er automatisch een bedrag op uw creditcard of oorspronkelijk betaalmiddel worden gecrediteerd, binnen een bepaald aantal dagen.

2.2 LAATTIJDIGE OF ONTBREKENDE TERUGBETALINGEN

Indien u nog geen terugbetaling heeft ontvangen, gelieve eerst uw bankrekening opnieuw na te kijken. Neem dan contact op met uw creditcardmaatschapij. Het kan een tijdje duren vooraleer uw terugbetaling officieel is geboekt. Wanneer u dit alles heeft gedaan en u nog steeds geen terugbetaling heeft ontvangen, neem dan contact met ons op via: info@mamzelleaxelle.be.

2.3 AFGEPRIJSDE ARTIKELEN

Alleen normaal geprijsde artikelen (zonder inclusies zoals moedermelk, haar, etc.) komen voor terugbetaling in aanmerking. Afgeprijsde artikelen kunnen we jammer genoeg niet terugbetalen.

2.4 RUILEN

We ruilen alleen artikelen (zonder inclusies) indien ze defect of beschadigd zijn. Indien u het artikel door eenzelfde product wilt vervangen, stuur ons dan een e-mail op info@mamzelleaxelle.be. Het adres waar de goederen naar teruggestuurd kunnen worden, vindt u in de bevestigingmail van uw bestelling of kan opgevraagd worden via info@mamzelleaxelle.be.
Meer info hierover is terug te vinden order "Garantie".
Indien het artikel in kwestie niet meer beschikbaar is, ontvangt u een cadeaubon met als waarde hetgeen initieel voor het aangekochte product betaald werd.

2.5 GESCHENKEN

Indien het artikel bij aankoop als geschenk werd aangeduid en direct naar u is verzonden, ontvangt u een waardebon voor het bedrag van uw retour. Zodra het geretourneerd artikel is ontvangen, sturen we per e-mail een cadeauvoucher naar u op.

Indien het artikel bij aankoop niet als geschenk werd aangeduid of indien de schenker het artikel naar zichzelf liet opsturen om het u later te overhandigen, sturen we een terugbetaling naar de schenker en wordt hij op de hoogte gebracht van uw retour.

3. PRIVACYBELEID
3.1 WAT DOEN WE MET UW GEGEVENS?

Wanneer u iets in onze winkel koopt, als onderdeel van het aankoop- en verkoopproces, verzamelen we de persoonsgegevens die u ons verstrekt, zoals uw naam, adres en e-mailadres.

Wanneer u in onze winkel rondkijkt, ontvangen we automatisch het IP-adres van uw computer en komen we meer te weten over uw browser en besturingssysteem.

3.2 E-MAIL MARKETING

Met uw toestemming kunnen we u e-mails sturen over onze winkel, nieuwe producten en andere updates.

3.3 TOESTEMMING

Wanneer u ons persoonsgevens verstrekt bij voltooiing van een transactie, controle van uw creditcard, plaatsen van een order, regeling van een levering of retour van een aankoop, gaan we ervan uit dat u instemt met het verzamelen ervan en het gebruik voor die specifieke reden.

Indien we uw persoonsgegevens vragen voor een secundaire reden, zoals marketing, zullen we u ofwel direct om uw expliciete toestemming vragen, of u de kans bieden om te weigeren.

3.4 TOESTEMMING INTREKKEN

Indien u, na eerder ingestemd te hebben, u bedenkt, kunt u uw toestemming voor contact door ons, voor het verzamelen, gebruiken of bekendmaken van uw gegevens, op elk moment intrekken door contact met ons op te nemen via info@mamzelleaxelle.be.

3.5 OPENBAARMAKING

Wij kunnen uw persoonsgegevens openbaar maken indien de wet ons daartoe verplicht of indien u onze Algemene Voorwaarden niet naleeft.

3.6 ONE.COM

Onze winkel wordt gehost door One.com. Zij bieden ons het online e-commerce platform dat ons toelaat onze producten en diensten aan u te verkopen. Uw gegevens worden opgeslagen via de gegevensopslag en databases van One.com en de algemene One.com applicatie. Ze bewaren uw gegevens op een beveiligde server achter een firewall.

3.7 BETALING

Indien u kiest voor een direct payment gateway om uw aankoop te voltooien, dan kan onze gateway via derden uw creditcardgegevens voor dat doel gebruiken. Zie 3.8.

3.8 DIENSTEN VAN DERDEN

Derden waarop wij een beroep doen zullen uw gegevens alleen verzamelen, gebruiken en openbaar maken voor zover zij dat nodig hebben om de diensten die zij ons bieden, uit te voeren.

Bepaalde derde partijen die diensten aanbieden, zoals payment gateways en andere betaaldiensten, hebben hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die wij hen verplicht moeten verstrekken in verband met uw aankoopgerelateerde transactie. Voor deze aanbieders raden wij aan dat u hun privacybeleid leest zodat u begrijp in welke mate zij uw persoonsgegevens zullen verwerken.

U moet er vooral rekening mee houden dat bepaalde providers gevestigd zijn in of faciliteiten hebben die gevestigd zijn in een ander rechtsgebied dan het uwe of het onze. Indien u ervoor kiest om met een transactie door te gaan waarvoor de diensten van derden nodig zijn, dan kan uw informatie onderworpen worden aan de wetten van het/de rechtsgebied(en) waarin die dienstverlener of zijn faciliteiten zich bevinden. Zodra u de website van de winkel verlaat of naar een website of toepassing van derden wordt geleid, bent u niet langer onderhevig aan dit privacybeleid of de algemene voorwaarden van onze website.

3.9 LINKS

Wanneer u in onze winkel op links klikt, kunt u weggeleid worden van onze site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacyhandelingen van andere sites en raden u aan om hun privacyverklaring te lezen.

3.10 BEVEILIGING

Om uw persoonsgegevens te beschermen nemen we de nodige voorzorgen en volgen we de beste praktijken uit de branche om ervoor te zorgen dat ze niet verloren raken, misbruikt, geopend, openbaar gemaakt, gewijzigd of vernietigd worden. Indien u ons uw creditcardgegevens verstrekt, wordt de informatie geëncrypteerd door middel van secure socket layer technologie (SSL) en bewaard met een AES-256 encryptie.

3.11 MINIMUMLEEFTIJD VOOR TOESTEMMING

Door deze site te gebruiken verklaart u dat u minstens meerderjarig bent in uw staat of provincie van woonplaats, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie van woonplaats en dat u ons de toestemming heeft gegeven om een van uw minderjarige afhankelijken deze site te laten gebruiken.

4 WIJZIGINGEN AAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om onze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Bekijk ze dus regelmatig.

Wijzigingen en verduidelijkingen worden met onmiddellijke ingang van kracht na het publiceren op de website.

Indien we materiële wijzigingen aan dit beleid doorvoeren, zullen we u hier op de hoogte brengen dat het bijgewerkt is, zodat u op de hoogte bent van welke gegevens we verzamelen, hoe we ze gebruiken en onder welke voorwaarden we ze, in voorkomende gevallen, gebruiken en/of openbaar maken.

Indien onze winkel wordt gekocht door een andere onderneming of ermee wordt samengevoegd, dan kunnen uw gegevens aan de nieuwe eigenaren worden overgedragen zodat we aan u producten kunnen blijven verkopen.

5 PRIJZEN

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro, inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen. De prijzen zijn exclusief verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Verzendkosten staan vermeld in de webshop en worden tijdens het bestelproces weergegeven.De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s kunnen louter decoratief zijn en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Mamzelle Axelle houdt zich het recht voor om prijsverhogingen door te voeren wanneer deze wettelijk bepaald zijn, kostprijs van grondstoffen veranderen, etc. Producten die reeds aangekocht werden en in verwerking zijn, behouden de prijs van aankoop.

6 VERZENDING/LEVERING

De klant kan kiezen voor een levering van de aangekochte goederen aan huis door Bpost of internationaal door de daar aangeboden leverancier.
Mamzelle Axelle is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij de leverancier, noch voor verlies van het pakket door de leverancier of diefstal van het pakket in transit.

Voor leveringen buiten België zal een ander tarief gehanteerd worden dan voor binnenlandse zendingen. Tarieven worden weergegeven bij afronden van de bestelling.

7 LEVERINGSTERMIJN

Levertermijn voor een juweel met inclusie kan enkele weken in beslag nemen.
Levertermijnen van 30 dagen zijn daarom bij Mamzelle Axelle niet van toepassing.
Mamzelle Axelle is afhankelijk van een aanlevering door de klant van te conserveren inclusies (zoals moedermelk, haar,...). Het bewaringsproces kan wat tijd in beslag nemen. Elk juweel wordt handgemaakt, elk juweel is uniek en kan een andere levertermijn hebben. Houdt rekening met een gemiddelde levertermijn van 8-16 weken vanaf de aanlevering van de geselecteerde inclusie.
Indien de klant vragen heeft in verband met de levertermijn, neem contact op met Mamzelle Axelle via info@mamzelleaxelle.be.

Cadeaubonnen en juwelen zonder inclusies kunnen sneller aangeleverd worden.

8 AANBOD

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Mamzelle Axelle niet. Mamzelle Axelle is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Mamzelle Axelle is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst op info@mamzelleaxelle.be.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Mamzelle Axelle. Mamzelle Axelle kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

8.1 EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Mamzelle Axelle.
De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Mamzelle Axelle te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

9 AANLEVEREN MOEDERMELK, HAAR (PERSOON OF DIER) E.D.

Mamzelle Axelle vraagt om de moedermelk of haar van persoon of dier via Bpost of persoonlijk aan huis te bezorgen.
Het zelf aanleveren bij Mamzelle Axelle kan via levering van het pakket in de brievenbus. Mamzelle Axelle vraagt om te verwittigen wanneer het pakket in de brievenbus gedeponeerd wordt.

10 GARANTIE

Mamzelle Axelle garandeert dat de geleverde goederen beantwoorden aan de overeenkomst alsook aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.
De klant heeft na ontvangst van een sieraad recht op twee maanden garantie, tenzij uit de aard van het product anders voort vloeit.
Indien het geleverde product niet voldoet aan de garantie, zal Mamzelle Axelle, na onderling overleg, het product binnen een redelijke termijn na ontvangst éénmalig kosteloos of tegen vergoeding vervangen of herstellen. Verzendkosten voor het terugsturen naar Mamzelle Axelle zijn op kosten van de klant.

Garantie kan niet ingeroepen worden wanneer de, op de website van Mamzelle Axelle beschreven, zorgrichtlijnen niet gevolgd werden. Bij schade aan het aangekochte juweel door toedoen van de klant zelf kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie.
Mamzelle Axelle is niet verantwoordelijk voor foutief doorgegeven maten of lengtes van ringen, kettingen, armbanden, etc. De klant heeft de mogelijkheid om door Mamzelle Axelle goedgekeurde ringmeters te bestellen via de webshop. De maat die doorgegeven wordt door de klant, is de maat die besteld en afgeleverd wordt.

Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor eventueel herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de klant.

Onder de garantie kan begrepen worden: niet geringe afwijkingen in kleur van het juweel waar zich moedermelk, haar, as, etc. bevindt binnen de 2 weken volgend op ontvangst van het juweel (niet gelinkt aan care instructies).
Om de garantie te bepalen, wordt dit tussen de klant en Mamzelle besproken via e-mail en foto's die door de klant dienen aangeleverd te worden om de schade aan het juweel aan te tonen en de bepaling van de garantie te doen.
De klant dient de bewaar-en draaginstructies die omschreven staan op de website in acht te nemen.
Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de klant of derden aan het geleverde product hebben aangebracht.
De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Mamzelle Axelle geen invloed op kan uitoefenen.

11 OVERIGE ALGEMENE VOORWAARDEN
11.1 OPSLAG INCLUSIES

Mamzelle Axelle stuurt standaard geen van de door de klant opgestuurde inclusies, of verpakkingsmateriaal van deze inclusies terug.
Moedermelk die door Mamzelle Axelle door een bewaringsproces ging, wordt niet terug bezorgd en blijft altijd eigendom van Mamzelle Axelle.
Haar, as of andere persoonlijke inclusies kunnen op specifieke vraag worden teruggestuurd. Stuur enkel op wat nodig is voor het gewenste product. Volg hiervoor de vereisten gespecifieerd in de webwinkel/website van Mamzelle Axelle.


11.2 COPYWRITING

Mamzelle Axelle behoudt het recht op alle teksten, foto's en afbeeldingen die op de website , webshop, Insatgram en Facebook weergegeven worden, deze zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle overgenomen teksten, foto's en afbeeldingen worden aanschouwd als plagiaat en zullen gerechterlijk vervolgd worden. De website van Mamzelle Axelle is actief sinds 01/09/2021.